Hướng dẫn sử dụng

Kiểm tra kết nối mạng

 • Chọn Ứng dụng POS steward
 • Chọn Internet
 • Chọn Network Test
 • Chọn Start Testing

Kiểm tra chức năng in

 • Chọn Ứng dụng POS steward
 • Chọn Internet
 • Chọn Print

Nhập thông tin thanh toán

 • Chọn thanh toán
 • Nhập số tiền thanh toán (số tiền lớn hơn 1000đ) và các thông tin khác (nếu cần)
 • Chọn Tiếp tục

Sử dụng thẻ và Chủ thẻ ký xác nhận giao dịch

 • Sử dụng thẻ theo hướng dẫn tương ứng với loại thẻ của chủ thẻ (chạm thẻ contactless, cắm thẻ chip, cà thẻ từ và nhập mã PIN) (Khi sử dụng bằng thẻ từ lưu ý: thao tác cà thẻ dứt khoát, không ngắt quãng để không ảnh hưởng tới quá trình thanh toán)
 • Chủ thẻ ký xác nhận giao dịch trên màn hình thiết bị
 • Chọn in hóa đơn giấy hoặc gửi hóa đơn điện tử về email của chủ thẻ.

Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn tìm kiếm và khoảng thời gian
 • Chọn giao dịch cần tra cứu

Hướng dẫn tạo hoàn tiền

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn giao dịch cần hoàn
 • Tạo hoàn tiền và giá trị hoàn lại
 • Nhập mật khẩu của đơn vị

Hướng dẫn cho chủ thẻ bổ sung ký xác nhận

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn giao dịch cần bổ sung chữ ký xác nhận
 • Chủ thẻ thực hiện ký bổ sung lên màn hình thiết bị
 • Chọn hoàn tất giao dịch

Hướng dẫn lấy lại hóa đơn thanh toán thẻ

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn giao dịch cần lấy lại hóa đơn
 • Chọn xuất hóa đơn giấy hoặc nhập địa chỉ email khi gửi hóa đơn thanh toán thẻ điện tử
 • Chọn hoàn tất

Đăng nhập hệ thống MV theo đường link https://doitac.vnpay.vn

  Có 02 cách thức đăng nhập với số điện thoại đã đăng ký:

 • Cách 1: Đăng nhập bằng mật khẩu.
 • Cách 2: Nhận mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký và nhập mã OTP để đăng nhập.

Màn hình giao diện hệ thống quản trị MV

  Màn hình giao diện gồm 02 phần chính:

 • Bên trái màn hình là danh mục các chức năng chính: Quản lý giao dịch, Quản lý TT kinh doanh, Quản lý người dùng, Báo cáo tổng hợp...
 • Bên tay phải màn hình là các thông báo và thông tin tài khoản (có thể chỉnh sửa thông tin người dùng).

Chức năng Quản lý GD thanh toán

  1. Cho phép người dùng kiểm tra thông tin, kết quả và xuất file excel các giao dịch theo bộ lọc:

 • Điểm thu (địa điểm chấp nhận thanh toán của VNPAY)
 • Dịch vụ (SPOS/QR/Cổng thanh toán)
 • Trạng thái
 • Khoảng thời gian

  2. Cho phép người dùng tạo hoàn tiền cho các giao dịch đã được ghi nhận thành công:

 • Tìm giao dịch cần hoàn
 • Chọn Thao tác Xem chi tiết có biểu tượng (i) ở cuối dòng chứa giao dịch cần hoàn
 • Chọn loại hoàn tiền, số tiền cần hoàn và bấm Gửi yêu cầu.

Quản lý GD hoàn

  Cho phép kiểm tra trạng thái của các Giao dịch đã được gửi yêu cầu hoàn tiền.

Quản lý người dùng

  Với các tính năng chính (áp dụng đối với tài khoản admin):

 • Quản lý danh sách người dùng: Cho phép tài khoản admin có thể quản lý tài khoản của những người dùng khác của đơn vị với các thao tác (i) Chỉnh sửa danh sách người dùng hoặc (ii) Xóa người dùng hoặc (iii) Phân quyền cho người dùng.
 • Thêm mới người dùng: Cho phép tài khoản admin tạo tài khoản cho những người dùng mới của đơn vị với các thao tác (i) Nhập số điện thoại cần thêm mới, (ii) Chọn cấp quản lý dữ liệu, (iii) Chọn chi nhánh quản lý và (iv) Hoàn thành.

Danh sách báo cáo tổng hợp

  Cho phép kiểm tra và xuất file Excel Tổng hợp số lượng giao dịch và Doanh số thanh toán phát sinh theo bộ lọc:

 • Dịch vụ (SPOS/QR/Cổng thanh toán)
 • Chi nhánh
 • Điểm thu
 • Trạng thái
 • Khoảng thời gian

Báo cáo GD SPOS

  Cho phép kiểm tra và xuất file Excel Báo cáo Phí giao dịch VNPAY-POS theo bộ lọc:

 • 4 số cuối thẻ
 • Chi nhánh
 • Điểm thu
 • Khoảng thời gian

Bước 1: Chọn Đăng ký trả góp.

Bước 2: Chọn Ngân hàng phát hành thẻ tương ứng với thẻ đăng ký trả góp.

Bước 3: Nhập 6 chữ số đầu in trên mặt trước thẻ.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký chuyển đổi trả góp (Số tiền, Kỳ hạn, Thông tin đơn hàng, Thông tin khách hàng, Ảnh chụp chân dung và giấy tờ tùy thân của khách hàng).

Bước 5: Khách hàng (chủ thẻ) xác nhận thông tin bằng cách tick "Tôi, khách hàng, đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ thông tin, điều khoản và điều kiện". Sau đó Chọn Đăng ký chuyển đổi trả góp.

Bước 6: Màn hình được chuyển sang Ứng dụng VNPAY SmartPOS. Thu ngân sử dụng thẻ của khách hàng để tiến hành thanh toán cho giao dịch trả góp. Xem thêm HDSD Ứng dụng thanh toán VNPAY SmartPOS tại đây.

Bước 7: Khách hàng ký xác nhận hoàn tất đăng ký giao dịch trả góp.

Bước 8: Nhận thông báo Khởi tạo yêu cầu đăng ký chuyển đổi trả góp thành công.

HDSD Ứng dụng VNPAY Trả góp dành cho các Quý đơn vị đang sử dụng dịch vụ Hỗ trợ đăng ký chuyển đổi trả góp. Các Quý đơn vị chưa đăng ký dịch vụ này nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline *3388 (8h-22h) hoặc Email: dvttt-htkd@vnpay.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

Việc "Nhận thông báo Khởi tạo yêu cầu đăng ký chuyển đổi trả góp thành công" tại màn hình thiết bị VNPAY SmartPOS được hiểu là VNPAY đã hoàn tất việc gửi yêu cầu đăng ký chuyển trả góp tới Ngân hàng phát hành thẻ của khách hàng (chủ thẻ). Giao dịch có được chuyển đổi trả góp thành công hay không thì phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng phát hành thẻ.

Chặn yêu cầu đăng ký chuyển đổi trả góp áp dụng với: Các thẻ tín dụng phát hành bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) từ ngày 1 đến ngày 9 hàng tháng.

Kiểm tra thiết bị

Kiểm tra kết nối mạng

 • Chọn Ứng dụng POS steward
 • Chọn Internet
 • Chọn Network Test
 • Chọn Start Testing

Kiểm tra chức năng in

 • Chọn Ứng dụng POS steward
 • Chọn Internet
 • Chọn Print
Thanh toán giao dịch

Nhập thông tin thanh toán

 • Chọn thanh toán
 • Nhập số tiền thanh toán (số tiền lớn hơn 1000đ) và các thông tin khác (nếu cần)
 • Chọn Tiếp tục

Sử dụng thẻ và Chủ thẻ ký xác nhận giao dịch

 • Sử dụng thẻ theo hướng dẫn tương ứng với loại thẻ của chủ thẻ (chạm thẻ contactless, cắm thẻ chip, cà thẻ từ và nhập mã PIN) (Khi sử dụng bằng thẻ từ lưu ý: thao tác cà thẻ dứt khoát, không ngắt quãng để không ảnh hưởng tới quá trình thanh toán)
 • Chủ thẻ ký xác nhận giao dịch trên màn hình thiết bị
 • Chọn in hóa đơn giấy hoặc gửi hóa đơn điện tử về email của chủ thẻ.
Lịch sử giao dịch

Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn tìm kiếm và khoảng thời gian
 • Chọn giao dịch cần tra cứu

Hướng dẫn tạo hoàn tiền

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn giao dịch cần hoàn
 • Tạo hoàn tiền và giá trị hoàn lại
 • Nhập mật khẩu của đơn vị

Hướng dẫn cho chủ thẻ bổ sung ký xác nhận

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn giao dịch cần bổ sung chữ ký xác nhận
 • Chủ thẻ thực hiện ký bổ sung lên màn hình thiết bị
 • Chọn hoàn tất giao dịch

Hướng dẫn lấy lại hóa đơn thanh toán thẻ

 • Chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn giao dịch cần lấy lại hóa đơn
 • Chọn xuất hóa đơn giấy hoặc nhập địa chỉ email khi gửi hóa đơn thanh toán thẻ điện tử
 • Chọn hoàn tất
Đăng nhập hệ thống quản trị MV

Đăng nhập hệ thống MV theo đường link https://doitac.vnpay.vn

  Có 02 cách thức đăng nhập với số điện thoại đã đăng ký:

 • Cách 1: Đăng nhập bằng mật khẩu.
 • Cách 2: Nhận mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký và nhập mã OTP để đăng nhập.

Màn hình giao diện hệ thống quản trị MV

  Màn hình giao diện gồm 02 phần chính:

 • Bên trái màn hình là danh mục các chức năng chính: Quản lý giao dịch, Quản lý TT kinh doanh, Quản lý người dùng, Báo cáo tổng hợp...
 • Bên tay phải màn hình là các thông báo và thông tin tài khoản (có thể chỉnh sửa thông tin người dùng).
Quản lý giao dịch

Chức năng Quản lý GD thanh toán

  1. Cho phép người dùng kiểm tra thông tin, kết quả và xuất file excel các giao dịch theo bộ lọc:

 • Điểm thu (địa điểm chấp nhận thanh toán của VNPAY)
 • Dịch vụ (SPOS/QR/Cổng thanh toán)
 • Trạng thái
 • Khoảng thời gian

  2. Cho phép người dùng tạo hoàn tiền cho các giao dịch đã được ghi nhận thành công:

 • Tìm giao dịch cần hoàn
 • Chọn Thao tác Xem chi tiết có biểu tượng (i) ở cuối dòng chứa giao dịch cần hoàn
 • Chọn loại hoàn tiền, số tiền cần hoàn và bấm Gửi yêu cầu.

Quản lý GD hoàn

  Cho phép kiểm tra trạng thái của các Giao dịch đã được gửi yêu cầu hoàn tiền.

Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

  Với các tính năng chính (áp dụng đối với tài khoản admin):

 • Quản lý danh sách người dùng: Cho phép tài khoản admin có thể quản lý tài khoản của những người dùng khác của đơn vị với các thao tác (i) Chỉnh sửa danh sách người dùng hoặc (ii) Xóa người dùng hoặc (iii) Phân quyền cho người dùng.
 • Thêm mới người dùng: Cho phép tài khoản admin tạo tài khoản cho những người dùng mới của đơn vị với các thao tác (i) Nhập số điện thoại cần thêm mới, (ii) Chọn cấp quản lý dữ liệu, (iii) Chọn chi nhánh quản lý và (iv) Hoàn thành.
Báo cáo tổng hợp

Danh sách báo cáo tổng hợp

  Cho phép kiểm tra và xuất file Excel Tổng hợp số lượng giao dịch và Doanh số thanh toán phát sinh theo bộ lọc:

 • Dịch vụ (SPOS/QR/Cổng thanh toán)
 • Chi nhánh
 • Điểm thu
 • Trạng thái
 • Khoảng thời gian

Báo cáo GD SPOS

  Cho phép kiểm tra và xuất file Excel Báo cáo Phí giao dịch VNPAY-POS theo bộ lọc:

 • 4 số cuối thẻ
 • Chi nhánh
 • Điểm thu
 • Khoảng thời gian
HDSD Ứng dụng VNPAY Trả góp

Bước 1: Chọn Đăng ký trả góp.

Bước 2: Chọn Ngân hàng phát hành thẻ tương ứng với thẻ đăng ký trả góp.

Bước 3: Nhập 6 chữ số đầu in trên mặt trước thẻ.

Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký chuyển đổi trả góp (Số tiền, Kỳ hạn, Thông tin đơn hàng, Thông tin khách hàng, Ảnh chụp chân dung và giấy tờ tùy thân của khách hàng).

Bước 5: Khách hàng (chủ thẻ) xác nhận thông tin bằng cách tick "Tôi, khách hàng, đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ thông tin, điều khoản và điều kiện". Sau đó Chọn Đăng ký chuyển đổi trả góp.

Bước 6: Màn hình được chuyển sang Ứng dụng VNPAY SmartPOS. Thu ngân sử dụng thẻ của khách hàng để tiến hành thanh toán cho giao dịch trả góp. Xem thêm HDSD Ứng dụng thanh toán VNPAY SmartPOS tại đây.

Bước 7: Khách hàng ký xác nhận hoàn tất đăng ký giao dịch trả góp.

Bước 8: Nhận thông báo Khởi tạo yêu cầu đăng ký chuyển đổi trả góp thành công.

Các ngân hàng phát hành thẻ hợp tác dịch vụ trả góp với VNPAY
Một số lưu ý khi sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ đăng ký chuyển đổi trả góp

HDSD Ứng dụng VNPAY Trả góp dành cho các Quý đơn vị đang sử dụng dịch vụ Hỗ trợ đăng ký chuyển đổi trả góp. Các Quý đơn vị chưa đăng ký dịch vụ này nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline *3388 (8h-22h) hoặc Email: dvttt-htkd@vnpay.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

Việc "Nhận thông báo Khởi tạo yêu cầu đăng ký chuyển đổi trả góp thành công" tại màn hình thiết bị VNPAY SmartPOS được hiểu là VNPAY đã hoàn tất việc gửi yêu cầu đăng ký chuyển trả góp tới Ngân hàng phát hành thẻ của khách hàng (chủ thẻ). Giao dịch có được chuyển đổi trả góp thành công hay không thì phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng phát hành thẻ.

Chặn yêu cầu đăng ký chuyển đổi trả góp áp dụng với: Các thẻ tín dụng phát hành bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) từ ngày 1 đến ngày 9 hàng tháng.